කොළඹ බෝම්බ පිටිපස්සේ හිටියේ රාජපක්ෂලා.ගෝඨා ප්ලෑන් කලේ ෆොන්සේකාව හිරේදි මරන්න

54 Views No Comments

කොළඹ බෝම්බ පිටිපස්සේ හිටියේ රාජපක්ෂලා.ගෝඨා ප්ලෑන් කලේ ෆොන්සේකාව හිරේදි මරන්න – මේජර් අසිත සිරිවර්ධන චමුදිත සමරවික්‍රම සමග

Date

April 6, 2024

Leave us a comment

Quick Menu